ปลั๊กแปลง 2 ขาแบน พร้อมสวิทช์เปิด-ปิด

• ขาทองเหลือง 100%
• รับหัวปลั๊กหลายรูปแบบ พร้อมสวิทช์ เปิด-ปิด
• วัสดุที่ใช้ผลิตเป็นวัสดุทนไฟ

รายละเอียดเพิ่มเติม

• รองรับไฟ : 15A 220V
• สวิทซ์ : แบบเปิดปิด พร้อมไฟสถานะ 1 จุด
• ขนาด : 5.5 x 3.5 x 2.5cm