ชุดคอนโทรลไฟสายยาง พร้อมรีโมท 5050 RGB (50เมตร)

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง 5050 (50เมตร) กับไฟฟ้า AC 220V
ชุดนี้จะมีแค่เฉพาะชุดคอนโทรลพร้อมรีโมท
รับการใช้งานด้วยรีโมท

For use with the (50m) 5050 rubber cable with AC 220V.
This set only includes the control set with remote.
Remote operation supported.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Input Voltage AC 220V
Remote Support