ชุดคอนโทรลไฟสายยาง พร้อมรีโมท 5050 RGB (50เมตร)

ชุดคอนโทรลไฟสายยาง 5050 ขนาด 50 เมตร เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับต่อกับไฟสายยาง 5050 มาพร้อมกับรีโมทควบคุมไฟสายยาง

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Voltage : AC 220V
• Remote : Yes