ชุดคอนโทรลไฟสายยาง 5050 RGB (50เมตร)

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง 5050 RGB (50เมตร) กับไฟฟ้า AC 220V
ชุดนี้จะมีแค่เฉพาะชุดคอนโทรล
ไม่รองรับการใช้งานด้วยรีโมท

For use with the (50m) RGB 5050 rubber cable with AC 220V.
Control set only.
Remote control is not supported.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Input Voltage AC 220V
Remote Not support