ชุดคอนโทรลไฟสายยาง 5050 RGB (50เมตร)

ชุดคอนโทรลไฟสายยาง 5050 เป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับต่อกับไฟสายยาง 5050

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Voltage : AC 220V
• Remote : No