ชุดขารางสปริงเปล่า พร้อมบาลาสซ์และสตาร์ทเตอร์ 40W

ชุดประกอบด้วย ขารางหลอดไฟ, บาลาสซ์ และ สตาร์ทเตอร์
ใช้สำหรับหลอดไฟนีออน ฟลูออเรสเซนต์
พร้อมใช้งาน ติดตั้งง่าย

Set include Fluorescent tube bracket, Starter and Ballast.
For use Fluorescent tube.
Easy Installation.

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
ชุดประกอบด้วย
Set
ขารางหลอดไฟ, บาลาสซ์ และ สตาร์ทเตอร์
Fluorescent tube bracket, Starter and Ballast
ใช้กับหลอดไฟ หลอดนีออน ฟลูออเรสเซนต์ 40 วัตต์
40W Fluorescent tube
มาตรฐานสินค้า
Standard
มอก.1955-2551, มอก.344-2549
TIS.1955-2551, TIS.344-2549
ขนาด
Size
12,500 x 750 x 550 mm