ขารางหลอดไฟ LED 9W รุ่นขาสปริง (รางเปล่า)

ขาราง LED บิดล็อค (รางเปล่า) รุ่นมีสปริง
พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม

• Size : 4.5 x 63.5 cm