โคมไฟถนนขั้ว E.27 พร้อมเซนเซอร์สวิตช์แสงแดด

เปิด-ปิด อัตโนมัติ ด้วยเซนเซอร์แบบแสงแดด
ใช้กับหลอดไฟ ธรรมดา /LED ที่มีขั้วเกลียวแบบ E.27
รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
ติดตั้งใช้ไฟบ้าน 220V

Automatic on-off with sunlight sensor.
Use with ordinary bulbs / LED with E.27 terminal.
Beautiful shape, modern.
Voltage 220V

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
กระแสไฟฟ้า
Input Voltage
AC 220V
ใช้กับขั้วหลอดไฟ
Lamp Holder
E27
รับประกันสินค้า
Warranty
1 ปี
1 Year