สปอร์คไลท์ โซล่าเซลล์ RGB 15W

เลือกปรับสีสัน RGB ได้ 6 สี 
ระยะเวลาไฟสว่าง 10-16 ชั่วโมง
ระยะเวลาชาร์จไฟ 6-8 ชั่วโมง
ควบคุมการทำงานและปรับแต่งแสงด้วยรีโมท

6 RGB colors.
Light duration 10-16 hours.
Charging time 6-8 hours.
Control and adjust lighting with the remote.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Working Time * 10-16 Hour
Charging Time * 6-8 Hour
Color RGB
Warranty 1 Year

หมายเหตุ (*)
ขึ้นกับสภาพอากาศและพื้นที่แสงแดดในขณะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
Depends on the weather and sunlight area while charging the battery.