พัดลม โซล่าเซลล์ 16″

ใบพัดลมขนาด 3 ใบพัด
ใบพัดลมทำจากอลูมิเนียมให้ความทนทานและดีไซน์สวยงาม
ให้เสียงเงียบด้วยการดีไซน์รูปแบบใบพัดลงตัว
มอเตอร์แบบบัสเลสที่ให้ความเงียบและความทนทาน
เลือกชาร์จได้ทั้งจากแผงโซล่าเซลล์กับไฟบ้าน
สามารถปรับความแรงพัดลมได้ 12 สปีด

3 fan blades.
Fan blades are made of aluminum for durability and beautiful design.
Fan sound quiet with the perfect propeller design.
Quiet and durable brushless motor.
Choose to charge both from solar panels and home electricity.
Fan speed can be adjusted to 12 speeds.

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
ระยะเวลาไฟสว่าง *
Working Time *
6-12 ชั่วโมง
6-12 Hour
ระยะเวลาชาร์จไฟ *
Charging Time *
4-6 ชั่วโมง
4-6 Hour
ค่ากระแสสูงสุด
Maximum Power Current (IMP)
1.11A
แรงดันไฟฟ้าตอนวงจรเปิด
Open Circuit Voltage (VOC)
2.16V
ค่ากระแสลัดวงจร 
Short Circuit Voltage (ISC)
1.21A
ความแรงพัดลม
Fan Speed
12 จังหวะ
12 Step
วัสดุ (ตัวพัดลม)
Fan Material 
Aluminium
การรับประกันสินค้า
Warranty
1 ปี
1 Year

หมายเหตุ (*)
ขึ้นกับสภาพอากาศและพื้นที่แสงแดดในขณะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
Depends on the weather and sunlight area while charging the battery.