โคมแขวนวินเทจ โซล่าเซลล์

ให้ความสว่างแบบไม่ต้องต่อไฟบ้าน
สว่างนาน 8-10 ชั่วโมง
ชาร์จไฟผ่านแผงโซล่าเซลล์

Brightness without connect to the house electricity.
Bright for 8-10 hours.
Charge via solar panel

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
ระยะเวลาไฟสว่าง *
Working Time *
8-10 ชั่วโมง
8-10 Hour
ระยะเวลาชาร์จไฟ *
Charging Time *
6-8 ชั่วโมง
6-8 Hour
แสง
Color
แสงเดย์, แสงวอร์ม, สีม่วง, สีชมพู, RGB
Daylight, Warmwhite, Purple, Pink, RGB
ชาร์จไฟ
Charging 
โซล่าเซลล์
Solarcell
ขนาดสปอร์ตไลท์
Spotlight Size
120 x 120 x 144 mm
การรับประกันสินค้า
Warranty
1 ปี
1 Year

หมายเหตุ (*)
ขึ้นกับสภาพอากาศและพื้นที่แสงแดดในขณะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
Depends on the weather and sunlight area while charging the battery.