โคมแขวนวินเทจ โซล่าเซลล์

ให้ความสว่างแบบไม่ต้องต่อไฟบ้าน
สว่างนาน 8-10 ชั่วโมง
ชาร์จไฟผ่านแผงโซล่าเซลล์

Brightness without connect to the house electricity.
Bright for 8-10 hours.
Charge via solar panel

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Working Time * 8-10 Hour
Charging Time * 6-8 Hour
Color Daylight, Warmwhite, Purple, Pink, RGB
Charging  Solarcell
Spotlight Size 120 x 120 x 144 mm
Warranty 1 Year

หมายเหตุ (*)
ขึ้นกับสภาพอากาศและพื้นที่แสงแดดในขณะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
Depends on the weather and sunlight area while charging the battery.