เซอร์กิตเบรกเกอร์เฟรมใหญ่ 2 สาย 30A

เซอร์กิตเบรกเกอร์เฟรมใหญ่ 2 สาย พร้อมฝาปิดครอบสาย ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ สำหรับป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำหนด ลัดวงจร ป้องกันการเกิดอุณหภูมิเกินพิกัด ติดตั้งสะดวกไม่ต้องปรับค่าใดๆ

รายละเอียดเพิ่มเติม

• ขนาด : 30A
• I.C 220V : 2.5 KA
• I.C 380V : 1.5 KA
• I.C 460V : 1.5 KA
• Size : 45 x 97mm