เซอร์กิตเบรกเกอร์เฟรมใหญ่ 3 สาย 150A

เซอร์กิตเบรกเกอร์เฟรมใหญ่ 2 สาย พร้อมฝาปิดครอบสาย ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ สำหรับป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำหนด ลัดวงจร ป้องกันการเกิดอุณหภูมิเกินพิกัด ติดตั้งสะดวกไม่ต้องปรับค่าใดๆ

 

คำอธิบาย

• ขนาด : 150A
• I.C 220V : 25.0 KA
• I.C 380V : 18.0 KA
• I.C 460V : 15.0 KA
• I.C 550V : 10.0 KA
• Size : 105 x 165mm