เซอร์กิตเบรกเกอร์เฟรมใหญ่ 3 สาย 100A

เซอร์กิตเบรกเกอร์เฟรมใหญ่ 2 สาย พร้อมฝาปิดครอบสาย ผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพ สำหรับป้องกันการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกำหนด ลัดวงจร ป้องกันการเกิดอุณหภูมิเกินพิกัด ติดตั้งสะดวกไม่ต้องปรับค่าใดๆ

 

คำอธิบาย

• ขนาด : 100A
• I.C 220V : 25.0 KA
• I.C 380V : 18.0 KA
• I.C 460V : 10.0 KA
• I.C 550V : 7.5 KA
• Size : 90 x 155mm