หลอดไฟไล่ยุง โซล่าเซลล์ LED 200W

หลอด SMD LED มีความสว่างสูง
ไล่ยุงด้วยแสงที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์
ไล่ยุงได้ไกลถึง 12 ตารางเมตรต่อหลอด
เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณนอกบ้านที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
อายุการใช้งานยาวนาน ชาร์จไฟได้มากกว่า 500 ครั้ง
ใช้เวลาชาร์จด้วยแผงโซล่าเซลล์ 6-10 ชั่วโมง

SMD LED high brightness.
Repels mosquitoes with light that is harmless to humans and animals.
Repels mosquitoes up to 12 square meters per tube.
Suitable for installation outside the house with good ventilation.
Longtime recharge more than 500 times
6-10 hours charge with a solar panel.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
ระยะเวลาไฟสว่าง *
Working Time *
8-10 ชั่วโมง
8-10 Hour
ระยะเวลาชาร์จไฟ *
Charging Time *
6-8 ชั่วโมง
6-8 Hour
ค่าอุณหภููมิแสง
Color Temperature
1,800K
วัสดุ
Main Material
Die-Casting
มาตรฐาน IP
IP Standard
IP22
ขนาดแผงโซล่าเซลล์
Solar Panel Size
235 x 350 x 15mm
ขนาดสปอร์ตไลท์
Spotlight Size
115 x 115 x 185mm
การรับประกันสินค้า
Warranty
1 ปี
1 Year

หมายเหตุ (*)
ขึ้นกับสภาพอากาศและพื้นที่แสงแดดในขณะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
Depends on the weather and sunlight area while charging the battery.