หลอดจับปลาหมึก (คีบแบต) LED 30W

ใช้สำหรับล่อปลากหมึก ด้วยแรงดันไฟ 12V 30Watt
ใช้งานง่ายโดยนำสายไฟมาต่อขั้วบวกและลบต่อเข้าแบตเตอรี่แล้วจุ่มไฟลงในน้ำ
แสงสีเขียวของโคมนั้นสามารถทะลุทะลวงชั้นผิวน้ำทะเลได้ดี
เหมาะสำหรับชาวประมงที่ออกเรือหาปลากลางทะเล

for luring squid with voltage 12V 30Watt.
Easy to use by connecting the positive and negative wires to the battery and then immersing the light in water.
The green light of the lantern can penetrate the sea surface well.
Suitable for fishermen who go out to catch fish in the sea.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Watt 30W
Power Voltage DC 12-24V
Color Green
Dimmable No
Product Warranty 1 Year