โคมไฮเบย์ LED UFO 200W

ความสว่าง 24,000 ลูเมน
ชิป LED ให้ความสว่างมากกว่า Chip ทั่วไป
ประหยัดไฟสูงสุด 60% เมื่อเทียบกับโคมทั่วไป
อายุการใช้งานนาน 50,000 ชั่วโมง
กันน้ำ-กันฝุ่น ระดับ IP65
มาตรฐาน มอก.1955-2551
รับประกันสินค้า 1 ปี
การใช้งานและติดตั้ง
ควรติดตั้งความสูงระดับ 4-5 เมตร
ใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

Brightness 24,000 lumens.
LED chips are brighter than normal chips.
Save up to 60% energy compared to normal lamps.
Long service life of 50,000 hours.
Waterproof-dustproof, level IP65.
TIS standard 1955-2551
1 year product warranty.
How to use and installation
Should be installed at a height of 4-5 meters.
Can be used both inside and outside the building.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
กำลังไฟ
Watt
200 วัตต์
200 Watts
กระแสไฟฟ้า
Voltage
165-265V / 50-60Hz
แสงไฟ
Lighting Color
แสงเดย์
Daylight
ค่าอุณหภูมิแสง
Color Temperature
6,500K 
ตวามสว่าง
Lumen
24,000 ลูเมน
24,000 Lumen
ระดับป้องกันน้ำ-ฝุ่น
IP Level
IP65
อายุการใช้งาน
Long Service Life
50,000 ชั่วโมง
50,000 Hours
มุมแสง
Lighting Angle
120°
มาตรฐาน
Standard
มอก.1955-2551
TIS.1955-2551
รับประกันสินค้า
Product Warranty
1 ปี
1 Year