โคมดาวน์ไลท์สลิมแบบกลม ขอบดำ 18W

ขนาด 18 วัตต์ เมื่อเปรียบเทียบกับหลอดไส้ประหยัดไปกว่า 80%
ความสว่าง 1,350 ลูเมน
อายุการใช้งานยาวนานถึง 10,000 ชั่วโมง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว
เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย สำนักงานและอื่นๆ
ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์หรี่แสงได้
มาตรฐาน มอก.1955-2551
รับประกันสินค้า 2 ปี

18 watts, compared to incandescent bulbs save more than 80%.
Brightness 1,350 Lumens
Long Service Life to 10,000 hours.
Environmentally friendly, free from mercury and lead.
Suitable for use in buildings, residences, offices and more.
Cannot be used with dimmer devices.
TIS Standard 1955-2551.
2 years product warranty.

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
กำลังไฟ
Watt
18 วัตต์
18 Watts
กระแสไฟฟ้า
Voltage
185-240V
แสงไฟ
Color
แสงเดย์, แสงวอร์ม 
Daylight, Warmwhite
ค่าอุณหภูมิแสง
Color Temperature
แสงเดย์ (Daylight) 6,500K 
แสงวอร์ม (Warmwhite) 3,000K
ตวามสว่าง
Lumen
1,350 ลูเมน
1,350 Lumen
ระดับป้องกันน้ำ-ฝุ่น
IP Level
IP20
อายุการใช้งาน
Long Service Life
10,000 ชั่วโมง
10,000 Hours
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
Power Factor
>0.65
มุมแสง
Lighting Angle
110°
ปรับหรี่แสง
Dimmer

ไม่รองรับ
Not Support
ขนาด
Size
220 x 220 x 10mm
มาตรฐาน
Standard
มอก.1955-2551
TIS.1955-2551
รับประกันสินค้า
Product Warranty
2 ปี
2 Year