โคมดาวน์ไลท์สลิม 3 แสง ขนาด 9W

ขนาด 9 วัตต์ ประหยัดไปกว่า 80%
ความสว่าง 810 ลูเมน
อายุการใช้งานยาวนานถึง 20,000 ชั่วโมง
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอท และสารตะกั่ว
เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย สำนักงานและอื่นๆ
สามารถเปลี่ยนสีในหลอดเดียว โดยการกดสวิทซ์
จะเปลี่ยนเป็นแสง เดย์ไลท์ / วอร์มไวท์ / คลูไวท์
ไม่สามารถเปลี่ยนสีในหลอดเดียว
มาตรฐาน มอก.1955-2551
รับประกันสินค้า 2 ปี

9 watts, save more than 80%.
Brightness 810 lumens.
Long service life of up to 20,000 hours.
Environmentally friendly Free from mercury and lead.
Suitable for use inside buildings, homes, offices, etc.
Can change color in one tube By pressing the switch
   It will change to Daylight / Warmwhite / Coolwhite.
Cannot change color in one tube.
TIS standard 1955-2008.
2 year product warranty.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
กำลังไฟ
Watt
9 วัตต์
9 Watts
กระแสไฟฟ้า
Voltage
185-240V
แสงไฟ
Lighting Color
แสงไฟ 3 in 1
แสงเดย์, แสงวอร์ม และ แสงคูล
3 in 1 Lightcolor
Daylight, Warmwhite and Coolwhite
ค่าอุณหภูมิแสง
Color Temperature
แสงเดย์ (Daylight) 6,500K
แสงคูล (Coolwhite) 4,500K
แสงวอร์ม (Warmwhite) 3,000K
ตวามสว่าง
Lumen
810 ลูเมน
810 Lumen
ระดับป้องกันน้ำ-ฝุ่น
IP Level
IP20
อายุการใช้งาน
Long Service Life
20,000 ชั่วโมง
20,000 Hours
ค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์
Power Factor
>0.65
มุมแสง
Lighting Angle
180°
ปรับหรี่แสง
Dimmer
ไม่รองรับ
Not Support
ขนาด
Size
145 x 145 x 20mm
มาตรฐาน
Standard
มอก.1955-2551
TIS.1955-2551
รับประกันสินค้า
Product Warranty
2 ปี
2 Year