สวิทซ์แสงแดด-เซนเซอร์เสียง

สวิทซ์แสงแดด-เซนเซอร์เสียง Bewon Lighting

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

•  รหัสสินค้า : BW120-043
•  –
•  ขนาดแผงสวิทซ์ : 45×40 mm
•  สี : มีเฉพาะสีขาว