เครื่องเช็คเต้ารับไฟฟ้า 30mA

แสดงค่าโชว์สถานะปุ่มไฟ เป็นระบบดิจิตอล
ออกแบบพิเศษสำหรับใช้ในประเทศไทย
เช็คไฟรั่วลงดิน (N-Leak detection)
แสดงค่ากระแสทริป (RCD) แรงดัน (V) และไฟรั่ว (n-e)
แสดงไฟสถานะที่หน้าจอ ถ้าปกติ = สีเขียว / ไม่ปกติ = สีส้ม
สามารถสั่งทริปเบรกเกอร์กันดูดได้ทุกย่านกระแส (2mA-30mA)
ใช้งานง่ายเพียวแค่กดแช่ 2 นาทีเพื่อการสั่งทริป
เมื่อมีไฟรั่วถึง 3 โวลต์ หน้าจอจะกระพริบถี่ๆ แสดงถึงสถานะอันตราย
เพิ่มเติมความแม่นยำในการแสดงค่า แรงดัน AC Phase
หัวปลั๊กเสียบเป็นแบบ 3 ขาแบนที่ใช้ในเมืองไทย

Displays the status of the light button. It’s a digital system.
Specially designed for use in Thailand.
Check for electrical leaks to ground (N-ELeak detection).
Displays trip current (RCD), voltage (V), and leakage current (n-e).
Shows status light on the screen. If normal = green / not normal = orange.
A trip breaker can be ordered to prevent shock in any current range (2mA-30mA).
Easy to use, just press and hold for 2 minutes to order a trip.
When the voltage reaches 3 volts, the screen will flash rapidly. Indicates a dangerous state.
More accuracy in displaying AC Phase voltage values.
The plug head is a 3-pin flat plug used in Thailand.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Volt Tester 90-250VAC
RCD Test >30mA
Check Status Correct
Open Ground
Live/GRD Reverse
Live/NEUD Reverse
Live/GRD Reverse, Missing GRD
Size  65 x 40 x 68 mm