ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต (ตู้เปล่า) Plug On 4 ช่อง

มาตรฐานการติดตั้งเมนเซอร์กิตและลูกเซอร์กิตแบบ Plug on (USA)
  ลดปัญหาความร้อนสะสมบริเวณบาร์ Line
บาร์ Line ทองแดงเพิ่มประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้า
ตู้เหล็กแข็งแรงทนทาน ด้วยความหนาถึง 10 มิล
  เคลือบสีอีพร็อกซี่เพื่อป้องกันการผุกร่อน
ได้มาตรฐานตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต มอก.1436-2540
ผลิตในประเทศไทย

Standard installation of main circuit and plug-on circuit (USA).
Reduce the problem of heat accumulation around the Line bar.
Copper Line bar increases the conductivity efficiency.
Sturdy steel cabinet with a thickness of 10 mm.
Epoxy coated to prevent corrosion.
TIS 1436-2540 standard of consumer unit cabinets.
Made in Thailand.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
กระแสไฟฟ้า
Voltage
AC 220V 50/60 Hz
Resistance Short Circuit limit 10 KA
ค่าฉนวนทนแรงดันไฟฟ้า
Voltage Insulation 
Not more than 690V
ขนาด
Size
21.5 x 27.5 x 10 cm
น้ำหนัก
Weight
1.60Kg
มาตรฐานสินค้า
Standard 
มอก.1436-2540, IEC60947-2, IEC60898
TIS.1436-2540, IEC60947-2, IEC60898
ประเทศผู้ผลิต
Made in
ประเทศไทย
Thailand