ปลั๊กหัวจ่ายไฟสายยาง COB 2P

สำหรับใช้ต่อไฟสายยาง 5730 2P
ชุดนี้จะมีแค่เฉพาะชุดคอนโทรล
ไม่รองรับการใช้งานด้วยรีโมท

For use with the 5730 LED Strip Light.
control set only.
Remote operation not supported.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Input Voltage AC 220V
For use COB 2P Strip Light LED 
Remote Not Support