หลอดไฟฉุกเฉินไล่ยุง โซล่าเซลล์ 180W

หลอด SMD LED มีความสว่างสูง
ไล่ยุงและแมลงด้วยแสงที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์
เหมาะสำหรับติดตั้งบริเวณนอกบ้านที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
อายุการใช้งานยาวนาน แบตเตอรี่สามารถชาร์จมากกว่า 500 ครั้ง
รองรับชาร์จไฟด้วยสาย USB
ชาร์จด้วยแผงโซล่าเซลล์ 6-10 ชั่วโมง

SMD LED with high brightness.
Repels mosquitoes and insects with light that is harmless to people and animals.
Suitable for installation outside the house with good ventilation.
Longlife battery can be charged more than 500 times.
Support charging by USB cable.
Charging by solar panel 6-10 hours.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Working Time * 8-10 Hour
Charging Time * 6-8 Hour
IP Standard IP22
Size 100 x 100 x 150mm
Warranty 1 Year

หมายเหตุ (*)
ขึ้นกับสภาพอากาศและพื้นที่แสงแดดในขณะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
Depends on the weather and sunlight area while charging the battery.