รางปลั๊กไฟฟ้าสีเทา พร้อมปลั๊กและสายไฟ 3×1.5 ยาว 10 เมตร

มีระบบป้องกันไฟกระชาก
มีระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
ช่องเสียบมีม่านนิรภัย
สายไฟมาตรฐาน IEC 53-60227

Surge protection system.
Automatic overcurrent protection system.
Made from fire-retardant materials.
Safety curtain socket.
IEC53-60227 power cord standard.

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
แรงดันไฟฟ้า
Power Voltage
250V
กระแสไฟฟ้า
Electric current
16A
กำลังไฟฟ้า
Electric Power
สูงสุด 3,500W
Max 3,500W
สวิทซ์
Switch
สวิทซ์รีเซ็ต
Switch Reset
จำนวนช่องปลั๊ก
Outlet
6 ช่อง
6 Outlet
วัสดุ
Material
สายไฟ
Powercord
VCT 3 x 1.5 sq.mm
ความยาวสายไฟ
Powercord Length
10 เมตร
10M.
ขนาด
Size
35 x 300 x 65mm
รับประกันสินค้า
Warranty
5 ปี
5 Year
มาตรฐาน มอก.
TIS.Standard
มอก.2432-2555
TIS.2432-2555