ชุดโคมไฟเพดาน 55W (3 แสง) รุ่น BW-CL3607

ให้ความสว่างลำแสงเย็น ไม่มี IR
อายุการใช้งานยาวนาน 30,000 ชั่วโมง
สามารถเลือกไฟ 3 แสงได้ในตัวเดียวทั้ง Daylight, Warmwhite, Coolwhite

ผลิตจากวัสดุปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เหมาะสำหรับใช้ภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย สำนักงาน และอื่นๆ

Cool beam of light, no IR.
Long service life of 30,000 hours.
Choose 3 lights in one: Daylight, Warmwhite, Coolwhite.
Made from mercury and lead free materials. environmentally friendly.
Suitable for use inside buildings, residences, offices, etc.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
กำลังไฟ
Watt
55 วัตต์
55 Watts
กระแสไฟฟ้า
Voltage
220V
แสงไฟ
Lighting Color
แสงไฟแบบ 3 in 1
แสงเดย์, แสงวอร์ม, แสงคูล

3 in 1 Light
Daylight, Warmwhite, Coolwhite
ค่าอุณหภูมิแสง
Color Temperature
6,500K / 3,000K / 4,500K
ตวามสว่าง
Lumen
4,950 ลูเมน
4,950 Lumen
อายุการใช้งาน
Long Service Life
30,000 ชั่วโมง
30,000 Hours
มุมแสง
Beam Angle
180°
มาตรฐาน
Standard
มอก.1955-2551
TIS.1955-2551
รับประกันสินค้า
Product Warranty
1 ปี
1 Year