โคมไฟสปอตไลท์แบบปักดิน PAR16

• สปอตไลท์กันน้ำเหมาะสำหรับตกแต่งสถานที่
• ใช้กับหลอดไฟ PAR ไม่ต้องใช้บัลลาส
• สามารถติดตั้งโดยแบบเสียบพื้นดิน

• Waterproof spotlights are perfect for decorating places.
• Use with PAR lamps, no ballast required.
• Can be installed by plugging into the ground.

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
รองรับกระแสไฟฟ้า
Electric current
220V
กำลังไฟสูงสุด
Max Power
150W
ใช้กับหลอดไฟ
Compatible with blub
หลอดไฟ MR16 
MR16 Blub
ใช้กับขั้วหลอดไฟ
Compatible with pole
E27
ขนาด
Size
7.5 x 16 x 20.5 cm