โคมไฟสปอตไลท์ PAR16 แบบแป้นยึดผนัง

โคมไฟสปอตไลท์แบบแป้นยึดผนัง ใช้ส่องต้นไม้ให้เกิดความสวยงาม การใช้งานจะต้องใส่กับหลอดไฟ LED แบบ PAR16 เท่านั้น

 

คำอธิบาย

• ใช้สำหรับหลอดไฟ Par16
• ขนาด 7.5 x 16 x 20.5 ซม.