เต้ารับรีโมทคอนโทรล 16A

 

คำอธิบาย

เต้ารับรีโมทคอนโทรล อุปกรณ์ควบคุมเปิด-ปิดการทำงานอุปกรณ์ไฟฟ้า ด้วยรีโมทระยะไกล รองรับใช้ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้ามากสุด 220-240V 50Hz / 16A 3500W