หลอดปิงปอง LED 3W หลอดใส

ใช้ประดับตกแต่งเพื่อความสวยงาม
ใช้ภายในอาคาร ที่อยู่อาศัย สำนักงาน 
ทำจากวัสดุปราศจากสารปรอทและสารดะกั่ว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผลิตภายใต้มาตรฐานสินค้า มอก.

For use to decorate for beauty.
Use inside buildings, residences, offices.
Made from mercury and lead free materials. environmentally friendly.
Produced under TIS standards.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Power 3W
Current AC 185-240V
Color Warmwhite
Lumen 250lm
Electrical terminals
E.27
Long service life up to 25,000 Hours
Dimming Not Support
Standard TIS.1955-2551
Warranty 1 Year