รางปลั๊กไฟฟ้าสีเทา 4 ที่ สายไฟ 3×1.5 ยาว 3 เมตร

มีระบบป้องกันไฟกระชาก
มีระบบป้องกันกระแสไฟเกินอัตโนมัติ
ผลิตจากวัสดุไม่ลามไฟ
ช่องเสียบมีม่านนิรภัย
สายไฟมาตรฐาน IEC 53-60227

Surge protection system.
Automatic overcurrent protection system.
Made from fire-retardant materials.
Safety curtain socket.
IEC53-60227 power cord standard.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Power Voltage 250V
Electric current 16A
Electric Power Max 3,500W
Switch Switch Reset
Outlet 4 Outlet
Material
Powercord VCT 3 x 1.5 sq.mm
Powercord Length 3M.
Size 35 x 225 x 65mm
Warranty 5 Year
Standard TIS.2432-2555