ขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี
เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญา เพื่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรมและหอฉัน
ทอดถวายวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
ณ วัดป่าปาลธรรม บ้านหนองกุงกลาง ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
————————————————
สามารถร่วมบุญได้ที่ ธนาคารกรุงเทพ
เลขที่บัญชี 022-0-33271-2
บัญชี บจ.เอพี สมาร์ท สาขาเทสโก้ โลตัส บางใหญ่
——————————————
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ ☎️081-849 4035 เจ้าอาวาส วัดป่าปาลธรรม

🍀ประธาน🍀
คุณอภิชาติ และ คุณวาสิตา อ่อนน้อม กรรมการผู้จัดการ บ. เอพี สมาร์ท จำกัด
และคุณระพินทร์พงศ์ พชฎพานิช
🌟กำหนดการ🌟
วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566
เวลา 9.30 น. พิธีแห่องค์กฐิน และพิธีทอดกฐินสามัคคี
เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ร่วมรับ/ประทานอาหาร
…เสร็จพิธี….

khatin-2023-shop01