สาระน่ารู้ ตอนที่ 2 : “อุปกรณ์ตั้งเวลาได้”

สาระน่ารู้ ตอนที่ 2 : “อุปกรณ์ตั้งเวลาได้” โดยช่างพี่ดาว ดาวเพ็กค่ะ
ทุกท่านคะ พี่ดาวมาแนะนำอุปกรณ์ตั้งเวลาของ Bewon Lighting