[โปรโมชั่น] เครื่องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและไฟรั่ว รุ่น BW107T• เครื่องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและไฟรั่ว ( SOCKET TESTER PRO ) รุ่น BW107T
เป็นตัวเทสปลั๊กไฟ ใช้สำหรับตรวจสอบเต้ารับ ว่าใช้งานปกติดีหรือไม่ เพียง 490 บาทเท่านั้น
• มีจำนวนจำกัด เฉพาะเดือนนี้เท่านั้น โปรนี้ ถึง 31 มกราคม 2565 จัดส่งฟรีทั่วประเทศ
• แสดงค่าโชว์สถานะปุ่มไฟ เป็นระบบดิจิตอล
• ออกแบบพิเศษสำหรับใช้ในประเทศไทย
• เช็คไฟรั่วลงดิน (N-ELeak detection)
• แสดงค่ากระแสทริป (RCD) แรงดัน (V) และไฟรั่ว (n-e)
• แสดงไฟสถานะที่หน้าจอ ถ้าปกติ = สีเขียว / ไม่ปกติ = สีส้ม
• สามารถสั่งทริปเบรกเกอร์กันดูดได้ทุกย่านกระแส (2mA-30mA) ใช้งานง่ายเพียวแค่กดแช่ 2 นาทีเพื่อการสั่งทริป
• เมื่อมีไฟรั่วถึง 3 โวลต์ หน้าจอจะกระพริบถี่ๆ แสดงถึงสถานะอันตราย
• เพิ่มเติมความแม่นยำในการแสดงค่า แรงดัน AC Phase
• หัวปลั๊กเสียบเป็นแบบ 3 ขาแบนที่ใช้ในเมืองไทย

ข้อแนะนำ
• ตรวจเช็คเครื่องก่อนใช้งานทุกครั้งหากเครื่องมีความเสียหายหยุดใช้ทันที
• ปุ่ม RCD Test สามารถใช้ได้เฉพาะสถานะต่อสายไฟถูกต้องเท่านั้น ห้ามใช้กับสถานะอื่น ๆ
• ให้ปิดหรือถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหาย กรณีที่บ้านเบรกเกอร์กันไฟรั่ว ไฟดูด
และตั้งค่าไว้ต่ำกว่า 30mA ให้ตั้งค่าไว้ที่ 30mA ก่อนการทดสอบ

การใช้งาน
• ใช้กับเต้ารับที่ที่เป็น 3 รู (สามขา)
• เมื่อเสียบแล้วเช็คสถานะมาเทียบกับไฟที่แสดง
• ตัวเลขแรงดันไฟฟ้าไว้วัดแรงดันขาเข้า ที่เข้ามาเพื่อจะเช็คว่าไฟบ้านเราตกหรือเกินขนาดไหน ปกติคือ 220v