ไฟเซนเซอร์โซล่าเซลล์ ทรงกล้องวงจรปิด

มีเซนเซอร์สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวในเวลากลางคืน
ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
ตัวกล้องเป็นรูปทรงบอดี้กล้องวงจรปิด

Sensor motion detecting at night.
Using solar energy.
Camera body is a CCTV body shape.

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
โหมดการทำงาน
Lighting Mode
เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว
Motion sensor lighting control
ระยะเวลาสว่าง*
Lighting Time*
12 ชั่วโมง
12 Hours
ระยะเวลาชาร์จไฟ*
Charging Time*
6-8 ชั่วโมง
6-8 Hours
แสง
Light Color
แสงเดย์
Daylight

หมายเหตุ (*)
ขึ้นกับสภาพอากาศและพื้นที่แสงแดดในขณะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
Depends on the weather and sunlight area while charging the battery.