ไฟเซนเซอร์โซล่าเซลล์ ทรงกล้องวงจรปิด

มีเซนเซอร์สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวในเวลากลางคืน
ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์
ตัวกล้องเป็นรูปทรงบอดี้กล้องวงจรปิด

Sensor motion detecting at night.
Using solar energy.
Camera body is a CCTV body shape.

 

คำอธิบาย

SPECIFICATION
Lighting Mode Motion sensor lighting control
Lighting Time* 12 Hours
Charging Time* 6-8 Hours
Light Color Daylight

หมายเหตุ (*)
ขึ้นกับสภาพอากาศและพื้นที่แสงแดดในขณะชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่
Depends on the weather and sunlight area while charging the battery.