สวิทซ์ 2 ทาง ขนาด 1.5 ช่อง

สวิทซ์ Bewon Lighting สำหรับใช้ตามบ้าน อาคาร สถานที่ต่างๆทั่วไป วัสดุทำจากพลาสติกไม่ลามติดไฟ ผ่านรับรองมาตรฐาน มอก. 824-2551 ติดตั้งง่าย พร้อมรับประกันสินค้า 10 ปี

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

•  รหัสสินค้า : BW120-018
•  จำนวนช่องสวิทซ์ : 1.5 ช่อง
•  ขนาดแผงสวิทซ์ : 34 x 35 mm
•  สี : มีเฉพาะสีขาว
•  มาตรฐานสินค้า : มอก. 824-2551