บล็อกยาง 4×6 พร้อมเบรกเกอร์กันดูด (BW-46RCBO)

ผลิตจากยางคุณภาพดี
ตัวบล็อกมีความยืดหยุ่นสูง
ทนความร้อนสูงแข็งแรงทนทานใช้ได้ทุกสภาพพื้นที่
สามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีไม่แตกหักง่าย
มีเบรกเกอร์กันดูด RCBO
มาพร้อมกับปลั๊กกราวด์มีม่าน
ใช้ภายในอาคารและที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงงาน คอนโดมิเนียม และอื่นๆ
มาตรฐาน มอก.166-2549
สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ

Made from good quality rubber.
The rubber blocker is highly flexible.
Resistant to high heat, durable, can be used in all areas.
Can bear impact very well, not easily broken.
RCBO breaker.
Grounded Outlet socket
Use inside buildings and residences, offices, factories, condominiums, etc.
TIS.166-2549 Standard.
Not include a power plug and cable.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
แรงดันไฟฟ้า
Power Voltage
250V
กระแสไฟฟ้า
Electric current
16A
กำลังไฟฟ้า
Electric Power
สูงสุด 3,500W
Max 3,500W
สวิทซ์
Switch
N/A
เบรกเกอร์
Breaker
เบรกเกอร์กันดูด 30A
30A RCBO Breaker
ปลั๊กไฟ
Plug
ปลั๊กกราวด์คู่มีม่าน 4 ช่อง
4 Grounded Outlet socket
ช่องเสียบ USB
USB Port
N/A
วัสดุ
Material
ยาง
Rubber
มาตรฐาน IP
IP Standard
IP20
ขนาด
Size
100 x 115 x 50mm
มาตรฐาน มอก.
TIS Standard
มอก.166-2549
TIS.166-2549
รับประกันสินค้า
Warranty
1 ปี
1 Year