บล็อกยาง 2×4 พร้อมปลั๊กกราวด์คู่มีม่าน (BW-22)

ผลิตจากยางคุณภาพดี
ตัวบล็อกมีความยืดหยุ่นสูง
ทนความร้อนสูงแข็งแรงทนทานใช้ได้ทุกสภาพพื้นที่
สามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีไม่แตกหักง่าย
มาพร้อมกับปลั๊กกราวด์มีม่าน
ใช้ภายในอาคารและที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงงาน คอนโดมิเนียม และอื่นๆ
มาตรฐาน มอก.166-2549
สินค้านี้ไม่รวมปลั๊กไฟและสายไฟ

Made from good quality rubber.
The rubber blocker is highly flexible.
Resistant to high heat, durable, can be used in all areas.
Can bear impact very well, not easily broken.
Grounded Outlet socket.
Use inside buildings and residences, offices, factories, condominiums, etc.
TIS.166-2549 Standard.
Not include a power plug and cable.

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
แรงดันไฟฟ้า
Power Voltage
250V
กระแสไฟฟ้า
Electric current
15A
กำลังไฟฟ้า
Electric Power
สูงสุด 3,500W
Max 3,500W
ปลั๊กไฟ
Outlets
ปลั๊กกราวด์คู่มีม่าน 2 ช่อง
2 Grounded Outlet socket
วัสดุ
Material
ยาง
Rubber
ฺขนาด
Size
70 x 135 x 50 mm
มาตรฐาน มอก.
TIS Standard
มอก.166-2549
TIS.166-2549
รับประกันสินค้า
Warranty
1 ปี
1 Year