สาระน่ารู้ : วิธีการเลือกซื้อโคมถนนโซล่าเซลล์

วิธีการเลือกการซื้อโคมถนนโซล่าเซลล์
1. ดูจุดติดตั้งว่าสามารถรับแสงแดดได้เต็มๆ จะทำให้การชาร์จไฟเข้ามีประสิทธิภาพมากขึ้น และจะมีผลต่อความสว่างในการใช้งาน
2.เลือกหลอดไฟแบบ LED จะช่วยทำให้เราได้ใช้ไฟจากแบตโซล่าเซลล์ได้ยาวนานขึ้น
3.วัสดุความแข็งแรงทนทาน ช่วยทำให้โคมถนนมีความแข็ง ใช้ได้นาน