ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต RCBO 10 ช่อง พร้อมเมน+ลูก (32A/50A/63A)

ป้องกันไฟเกิน ไฟลัดวงจร
มาตรฐานการติดตั้งเมนเซอร์กิตและลูกเซอร์กิตแบบเกาะราง (DIN Rail)
บาร์ทองเหลืองเพื่อประสิทธิภาพในการนำไฟฟ้า
ตู้เหล็กแข็งแรงทนทาน ด้วยความหนาถึง 1.0 มิล
เคลือบสีอีพร็อกซี่เพื่อป้องกันสนิมและการผุกร่อน
ได้มาตรฐานตู้คอนซูมเมอร์ยูนิก มอก.1436-2540
ได้มาตรฐาน RCBO มอก.909-2548

รับประกันอุปกรณ์ 2 ปี และตู้ 5 ปี
ผลิตในประเทศไทย

Protection against overload, short circuit.
Installation standard for main circuit DIN Rail.
Brass bar for conductive performance.
Sturdy steel cabinet with a thickness to 1.0 mm.
Epoxy coated to prevent rust and corrosion.
TIS 1436-2540 standard of a unique consumer cabinet.
TIS 909-2548 standard of RCBO.

2 year equipment warranty and 5 year cabinet warranty.
Made in Thailand.

รายละเอียดเพิ่มเติม

SPECIFICATION
เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์
Main Circuit Breaker
เมนเบรกเกอร์กันดูด RCBO
มีให้เลือกขนาด 32A, 50A, 63A
RCBO Main Breaker
select 32A, 50A, 63A
ลูกเซอร์กิต
Circuit Breaker
มี 10 ลูก (ขนาด 4x32A, 3x20A, 3x16A)
10 beaker (size 4x32A, 3x20A, 3x16A)
กระแสไฟฟ้า
Voltage
AC 220V 50/60 Hz
Resistance Short Circuit limit 10 KA
ค่าฉนวนที่ทนแรงดันไฟฟ้าไม่มากกว่า
Voltage Insulation Not more than
690V
การต้านทานแรงกระแทก
Impact resistant voltage
6-8KV
ระดับการป้องกัน
Degree of protection
IP30
น้ำหนัก
Weight
2.67Kg
มาตรฐานสินค้า
Standard 
มอก.1436-2540, มอก.909-2548
TIS.1436-2540, TIS.909-2548, 
ประเทศผู้ผลิต
Made in
ประเทศไทย
Thailand