สายไฟ VKF พร้อมหัวปลั๊ก ขนาดยาว 10 เมตร

สายไฟพร้อมหัวปลั๊ก VKF เป็นสายไฟมาตรฐานทองแดงแท้ 100% ขนาด 2×0.5 sq.mm ขนาดความยาว 10 เมตร

รายละเอียดเพิ่มเติม

• สายไฟ : VCT 2×0.5 SQ.mm.
• ความยาว : 10 เมตร